HALKSTOP Antihalkbehandling

Med vår antihalkbehandling blir ditt golv halkfritt och du minskar därmed risken för oönskade fall- eller halkolyckor. Med hjälp av en kemisk reaktion genererar vi en mikrostruktur på golvytan, vilket resulterar i att golven blir halksäkra, även när de utsätts för våta förhållanden. Vi erbjuder en heltäckande antislip-behandling i enlighet med våra kunders enskilda behov och önskemål. Våra antihalkbehandlingar erbjuder alltid 5 års garanti och ditt företag kan därmed göra en lönsam investering. Dessutom kan du alltid få regelbunden golvkontroll av oss, för att kunna säkerställa maximal säkerhet och trygghet.

Med en gedigen kompetens och lång erfarenhet är vi branschledande inom golvsäkerhet och experter på att hitta olika lösningar gällande behandling för glidskydd inom kryssnings-, hotell-, restaurang-, spa- och simhallsverksamheter. Genom att analysera och friktionstesta dina golv kan våra certifierade Halkstop-tekniker rekommendera prisvärda och relevanta lösningar som uppfyller dina specifika behov av golvsäkerhet. Vi tar alltid hänsyn till de golvtyper och material som är involverade i din verksamhet för att hitta de bästa lösningarna för just er. På Halkstop behandlar vi material som klinkers, granit, betong, marmor, skiffer och terrazzo.

Optimal behandling för en halkfri miljö – med glidskydd

Med hjälp av Halkstops antihalkbehandling kan du minska risken för skador orsakade av halk- och fallolyckor. Detta ökar både säkerheten och tryggheten i arbetsmiljön, för såväl gäster som anställda, vilket gör din verksamhet till en tryggare plats för alla inblandade. Vi på Halkstop garanterar minimala eller inga störningar på din arbetsplats under utförandet av själva behandlingen. Antislip-behandlingarna har ingen skadlig effekt på utseendet av dina golv. Vid de fall där golvytor är högpolerade kan det eventuellt förekomma en lätt minskning av glansen, men detta är att rekomenderat för att kunna uppfylla strikta säkerhetskrav. I de flesta andra fall uppnår Halkstop en halkfri golvyta utan att det sker någon som helst förändring i utseendet.

Våra antislip-behandlingar kan appliceras på nästan alla golvytor i natursten, keramik och granit. Det är inte en beläggning och är därför inte lämplig för trä- eller syntetiska golvytor. Före varje behandling analyseras golvytan noggrant för att våra certifierade Halkstop-tekniker ska kunna göra välgrundade beslut i aktuell golvbehandling och även för att kunna uppnå optimala säkerhetsresultat.

Vad händer efter antislip-behandlingen?

Antislip-effekten varar i minst 5 år när riktlinjerna för städning följs. Riktlinjer för städning kommer att utfärdas efter genomförd behandling, och du kommer automatiskt att registreras i vårt pågående säkerhetsprogram. Beroende på golvets kvalitet och mängden gångtrafik, kan du dock förvänta dig att behandlingen håller långt utöver garantiperioden på 5 år. Till skillnad från en beläggning måste golvet slipas ner för att effekten av behandlingen ska upphöra. Efter behandlingen kommer din projektledare att bidra med feedback och genomföra eventuella utbildningar på plats för effektivt underhåll av behandlade golv. Du kan även skydda din garanti fullt ut med golvrengöringsprodukter.

Halktops certifierade team av tekniker finns alltid tillgängliga för att hjälpa kunder med vägledning, teknisk rådgivning eller en konkurrenskraftig offert! Kontakta oss idag för mer information eller för att få en riskbedömning eller offert.